Table of contents

  1. RENGASPAINEEN TARKISTAMINEN
  2. Näin tarkistat rengaspaineet:
  3. RENKAIDEN TARKASTAMINEN KULUMISEN JA VAURIOIDEN VARALTA
  4. RENKAIDEN KULUMAKUVION TARKASTAMINEN
  5. RENKAIDEN PAIKAN VAIHTAMINEN:
  6. Renkaiden paikkojen vaihtaminen:

Renkaiden avulla autosi saa kosketuspinnan tiehen. Ajoneuvon ohjaus-, jousitus- ja jarrujärjestelmät ovat riippuvaisia renkaiden hyvästä toimivuudesta.

RENGASPAINEEN TARKISTAMINEN

Yli- tai alipaine voi aiheuttaa renkaiden kulutuspinnan epäsäännöllistä kulumista, huonoa ohjaus- ja jarrutusvastetta, heikentynyttä pitoa sekä jopa rikkoa renkaan kokonaan. Alipaineiset renkaat lisäävät myös vierintäkitkaa, mikä vaatii enemmän energiaa nopeuden ylläpitämiseen ja heikentää polttoainetaloutta.

Näin tarkistat rengaspaineet:

  1. Etsi rengastietokyltti kuljettajan oven sisäpuolelta. Siitä näet suositellut rengaspaineet renkaille, mukaan lukien vararengas.
  2. Irrota renkaan venttiilivarren korkki ja paina mittari venttiilin varteen, kunnes ilma lakkaa vuotamasta ulos.
  3. Toista tämä jokaisen renkaan kohdalla.

TÄRKEÄ VINKKI:

Painemittaria on hyvä pitää hansikaslokerossa, jotta se on aina käden ulottuvilla. Jos rengaspaine on alhainen, lisää ilmaa, kunnes renkaassa on oikea paine, ja kierrä korkki takaisin kiinni.

RENKAIDEN TARKASTAMINEN KULUMISEN JA VAURIOIDEN VARALTA

Nopea renkaiden tarkastus kertoo renkaiden kunnon lisäksi myös ohjaus- ja jousitusjärjestelmien kunnosta.

RENKAIDEN KULUMAKUVION TARKASTAMINEN

Liiallinen ulkoreunan kuluminen  johtuu alipaineesta.

Liiallinen keskipinnan kuluminen  johtuu ylipaineesta.

Höyhentyminen  johtuu yleensä väärästä pyörien linjauksesta tai kuluneista ohjausosista.

Epätasainen kuluminen  johtuu huonoista iskunvaimentimista tai kuluneista jousitus- ja ohjausosista.

Kulutuspinnan urasyvyyden  tulee olla suurempi kuin 3,18 mm. Ajaminen märillä tai lumisilla teillä vaatii syvemmän urasyvyyden.

Tarkista renkaiden kulutuspinnan syvyys sekä mahdolliset halkeamat.

Tarkista, ettei renkaassa ole halkeamia ja hiertymiä myöskään renkaan sivussa ja tai kuvioiden välissä. Jos halkeamia tai hiertymiä on näkyvillä, rengas on vaihdettava.

TÄRKEÄ VINKKI:

Aseta kahden euron kolikko kulutuspinnan urien väliin. Jos kolikon reunus ei uppoa kokonaan renkaan uraan, urasyvyys on alle 4 mm ja renkaan vaihtoa kannattaa harkita.

RENKAIDEN PAIKAN VAIHTAMINEN:

Tasaisesti pyörivät renkaat pidentävät niiden käyttöikää ja auttavat pitämään renkaiden kulutuspinnat tasaisena. Vaihda renkaiden paikkaa keskenään jokaisen öljynvaihdon yhteydessä tai kuuden kuukauden välein. Erilaiset renkaat saattavat vaatia erilaisia paikkojen vaihtokuvioita. Tarkista suositeltu paikkojen vaihtaminen ajoneuvon ohjekirjasta.

Renkaiden paikkojen vaihtaminen:

Selvitä, mikä on oikea tapa vaihtaa ajoneuvosi renkaiden paikkoja.

TÄRKEÄ VINKKI:

Nyt on hyvä aika suorittaa jokaisen renkaan perusteellinen tarkastus ja katsoa, löytyykö merkkejä kuluneista ohjaus- ja jousitusosista.

TÄRKEÄ VINKKI: Jos venttiilivarren korkki on vihreä, se on todennäköisesti täytetty typellä paineilman sijaan. Typpeä ja paineilmaa voidaan sekoittaa, joten jos huomaat rengaspaineen olevan vähissä eikä typpeä ole saatavilla, voit käyttää paineilmaa.