• Motoroljer er nøye formulerte smøremidler som utfører mange viktige funksjoner, inkludert å kjøle ned motordeler, holde dem rene og beskytte dem mot rust, korrosjon og slitasje. En av de viktigste funksjonene til olje er å gi smøring ved å danne en pute mellom bevegelige deler så de kan gli lettere. Dette reduserer metall-til-metall-kontakt og friksjon – en stor bidragsyter til varme, slitasje og for tidlig aldring av motordeler. STP® Oil Treatment bekjemper denne metall-til-metall-friksjonen ved å gi en tykk pute av olje mellom bevegelige motordeler, og dermed bidra til å beskytte mot motorslitasje.

  • STP® Oil Treatment kan tilsettes når som helst. For maks resultat er det best når det tilsettes i fersk olje i en varm motor rett etter et oljeskift.

  • Slam er en tykk, klebrig rest som kan dannes inne i motoren gjennom en kombinasjon av forbrenningsbiprodukter (oljeoksidasjonsrester, karbon og vann). Vann kondenserer som følge av at en varm motor kjøles ned. Oljen blander seg med det resulterende vannet og danner et tykt slam som fester seg til motordelene. Hyppige kaldstarter og korte turer bidrar til denne tilstanden ettersom motoroljen ikke varmes opp nok til å fordampe og fjerne vannet. Slam er skadelig ved at det kan tette viktige oljepassasjer som oljedreneringshull og, i noen tilfeller, blokkere oljeoppsamlingsskjermen i oljepannen, noe som forårsaker utsulting av motorolje (dvs. ikke nok olje). Oljetilsetningsstoffer fra STP® inneholder rengjøringsmidler, som kan hjelpe til med å suspendere slam i motoroljen og forhindre at det samler seg i motoren.

  • Nei, oljetilsettningsstoffer fra STP® inneholder rengjøringsmidler, som kan hjelpe til med å suspendere slam i motoroljen og forhindre at det samler seg i motoren.

  • Oljebehandlingsproduktene fra STP® kan tilsettes når som helst og fungerer best hvis de tilsettes ved hver oljeskift. De skal imidlertid bare brukes én gang per oljeskift og i henhold til pakkens instruksjoner.

  • Se emballasje eller produktside for behandlingsrate.

  • Mange bilprodusenter oppgir at oljetilsetninger ikke er nødvendige selv om de selger sitt eget merke med oljetilsetningsstoffer. Noen oljetilsetningsstoffer inneholder etsende kjemikalier, inkludert klorbaserte smørekomponenter som kan være skadelige for innvendige motordeler. STP®® -produktene inneholder ingen etsende komponenter og er trygge for bruk i alle motorer.

  • Oljetilsetningsprodukter fra STP® er ikke testet og derfor ikke anbefalt for bruk i totaktsmotorer.

  • STP® drivstofftilsetningsprodukter er spesielt utviklet for bruk i firetaktsmotorer.