Table of contents

  1. KOLLA LUFTTRYCKET I DÄCKEN
  2. Så här kontrollerar du däckens lufttryck:
  3. KOLLA EFTER FÖRSLITNINGAR OCH SKADOR PÅ DÄCKEN
  4. KOLLA EFTER SLITAGE PÅ DÄCKENS MÖNSTER
  5. ROTERA DÄCKENS PLATS
  6. Byt plats på däcken:

Däcken är bilens enda kontakt med vägen. Fordonets styrning, fjädring och bromssystem är alla beroende av däck för att prestera som bäst.

KOLLA LUFTTRYCKET I DÄCKEN

Över- eller undertryck kan orsaka oregelbundet slitage på däckytan, dålig styr- och bromsrespons, sämre grepp och till och med att däcket inte fungerar som det ska. Däck med för lite luft skapar också mer friktion, vilket kräver mer energi för att hålla hastigheten och resulterar i sämre bränsleförbrukning.

Så här kontrollerar du däckens lufttryck:

  1. Leta efter informationsskylten om däcken på insidan av förardörren eller dörrstolpen. Den kommer att specificera de föreslagna lufttrycken för däcken, inklusive reservdäcket.
  2. Ta bort ventilskyddet och tryck snabbt ner mätaren på ventilskaftet tills luften slutar läcka ut.
  3. Upprepa denna process på varje däck.

TIPS FRÅN PROFFSEN:

Ha en tryckmätare i handskfacket så att den alltid är tillgänglig. Om trycket är lågt fyller du på med luft tills däcket har rätt tryck, och skruvar på ventilskyddet igen.

KOLLA EFTER FÖRSLITNINGAR OCH SKADOR PÅ DÄCKEN

Efter en snabb däckinspektion vet du inte bara mer om skicket på däcken, utan även på styr- och fjädringssystemen.

KOLLA EFTER SLITAGE PÅ DÄCKENS MÖNSTER

Överdrivet slitage på ytterkanten av däcket – orsakas av för lågt tryck.

Överdrivet slitage på mitten av däcket – orsakas av för högt tryck.

Snedslitna däck – orsakas vanligtvis av felaktiga hjulinställningar eller sliten styrning.

Ruggad yta – orsakas av dåliga stötdämpare eller sliten fjädring och styrning.

Mönsterdjup – ska vara minst 1,6 mm på sommardäck och 3 mm på vinterdäck. Att köra på våta eller snötäckta vägar kräver större mönsterdjup.

Kontrollera om det finns grunda mönsterdjup och sprickor.

Kontrollera om gummit har sprickor och bulor på däcksidorna och mellan mönstren. Om det finns sprickor eller bulor måste däcket bytas ut.

TIPS FRÅN PROFFSEN:

Lägg en krona upp och ner och stick in mellan mönstren, med kungen vänd utåt. Om du kan se hela kungens huvud på kronan måste du byta ett vinterdäck, men ett sommardäck fortfarande är bra.

ROTERA DÄCKENS PLATS

Att rotera däckens plats förlänger livslängden och hjälper till att hålla däckens mönster jämna. Byt däckens plats vid varje oljebyte eller varje halvår. Olika typer av däck kräver olika sorters platsbyten. Kontrollera bruksanvisningen för de rekommenderade platsbytena.

Byt plats på däcken:

Känn till hur du byter plats på däcken så räcker de många mil längre.

TIPS FRÅN PROFFSEN:

Detta är ett bra tillfälle att utföra en grundlig inspektion av varje däck och hitta tecken på slitna styr- och fjädringsdelar.

TIPS FRÅN PROFFSEN: Om ventilskyddet är grönt är däcket förmodligen fyllt med kväve istället för luft. Kväve och luft kan blandas, så om däcken har lågt tryck och du inte kan få tag i kväve, klarar du dig bra med luft.