Merk følgende:

*følg alltid kjøretøyprodusentens anbefalinger.

  • beskytter
  • forhindrer korrosjon
  • Optimal ytelse

Produktbeskrivelse

STP® Synthetic Brake Fluid DOT4 er vitenskapelig konstruert for optimal ytelse for ABS-, skive- eller trommelbremsesystemer i dagens biler og lastebiler.

Hvordan den fungerer:

  • Gir beskyttelse mot bremsesvikt fra damplås
  • Forhindrer korrosjon i bremsesystemer
  • For DOT3 og DOT4 ABS-, plate- og trommelsystemer*
  • Minimum vått kokepunkt 155 °C

Oppfyller og overgår US FMVSS NO.116 DOT 3 og DOT 4, SAE J1703, SAE J1704 OG ISO 4925 (KLASSE 3 og 4).

*følg alltid kjøretøyprodusentens anbefalinger

Merk følgende:

*følg alltid kjøretøyprodusentens anbefalinger.

Bruksanvisning

Fjen alt smuss fra dekselet på hovedsylinderen før du fjerner den. Fyll enheten til nivå spesifisert av produsenten. Sett tilbake lokket. Sjekk væskenivå én gang i måneden.

For å lufte systemet: Se brukerhåndboken. Ikke gjenbruk bremsevæske fra lufting.

Bruksfrekvens: Bruk etter behov.

Ofte kjøpt med disse produktene

    Grunnleggende vedlikehold