Table of contents

  1. PŁYN DO UKŁADU WSPOMAGANIA KIEROWNICY – SPRAWDZANIE POZIOMU I WYMIANA
  2. Kiedy wymienić płyn w układzie wspomagania kierownicy?
  3. Jak sprawdzić poziom płynu w układzie wspomagania:

Układ wspomagania kierownicy zwalnia kierowcę z obowiązku siłowania się z kierownicą, dzięki czemu, przy wsparciu układu wspomagania, można bez trudu obracać kierownicę.  Jeśli czujesz, że wspomaganie kierownicy w Twoim samochodzie nie działa już tak jak kiedyś lub słyszysz hałas dochodzący spod maski podczas ostrych zakrętów, może to oznaczać, że poziom płynu do układu wspomagania jest za niski.

PŁYN DO UKŁADU WSPOMAGANIA KIEROWNICY – SPRAWDZANIE POZIOMU I WYMIANA

Płyn do układu wspomagania kierownicy to olej hydrauliczny, który utlenia się jak każdy inny olej. Utlenienie ma negatywny wpływ na jego zdolność do przepływu, a ponadto maleje jego zdolność do ochrony wewnętrznych części układu.

Kiedy wymienić płyn w układzie wspomagania kierownicy?

Utleniony płyn w układzie wspomagania kierownicy należy regularnie wymieniać w odstępach czasu określonych przez producenta samochodu.

Jak sprawdzić poziom płynu w układzie wspomagania:

  1. Przetrzyj do czysta korek zbiornika, aby nie dostały się do niego żadne zabrudzenia.
  2. Odkręć korek i sprawdź, czy płyn sięga do poziomu oznaczonego jako „full”.
  3. Jeśli tak nie jest, uzupełnij płyn produktem zalecanym przez producenta Twojego samochodu w instrukcji obsługi. Zakręć korek i sprawdź, czy nie ma żadnych wycieków.
  4. Sprawdź kolor płynu. Jeśli jest brązowy, prawdopodobnie wymaga wymiany.