Vad är motorfriktion, och vad orsakar detta? De rörliga delarna i motorn arbetar under mycket snäva marginaler. Efter långa körsträckor kan slitage och för hög friktion uppstå. Denna metall-mot-metall-friktion kan skada din motors tillförlitlighet och allmänna prestanda.

Förhindra överdriven motorfriktion med: