Obs:

Fyll inte på mer än som behövs. Rekommenderas inte för användning i bensinmotorer. Ej lämplig för användning i låg SAPS-olja.

 • Minskar friktionen
 • Minskar oljeförbrukningen
 • Skyddar mot slitage

Produktbeskrivning

STP® Oil Treatment for Diesel Engines är designad för att berika motorolja med ett extra mått av tillsatser, vilket ger ökade nivåer av rengöringsmedel/dispergeringsmedel, viskositetsförbättrare samt slitage- och antifriktionsmedel.

Denna behandling av olja för dieselmotorer ger extra skydd mot motorvärme och gör att oljan bibehåller sina viktiga smörjande egenskaper under längre tid för att hålla motorn i trim tills nästa oljebyte.

Så här hjälper den till:

 • Minskar slitaget
 • Minskar friktionen
 • Extra skydd mot värme
 • Minskar motoravlagringar
 • Minskar oljeförbrukningen

Obs:

Fyll inte på mer än som behövs. Rekommenderas inte för användning i bensinmotorer. Ej lämplig för användning i låg SAPS-olja.

Användningsanvisningar

Tillsätt helt enkelt hela innehållet i motoroljan när motorn är varm. En flaska (300 ml) kommer att behandla 6 liter dieselolja (5 % behandlingsförhållande).

Användningsintervall: Använd under eller mellan oljebyten

Vanliga frågor och svar

 • STP Oil Treatment for Petrol Engines ger extra skydd mot motorvärme och gör att oljan bibehåller sina viktiga smörjande egenskaper under längre tid för att hålla motorn i trim tills nästa oljebyte.

 • Nej, vi rekommenderar att oljan byts innan du använder STP Oil Treatment, eller efter fordonstillverkarens rekommenderade oljebytesintervaller.

 • Nej, vi rekommenderar inte att förlänga serviceintervallerna med STP Oil Treatment.

Har ofta köpts tillsammans med dessa produkter