Grundläggande underhåll

Vanliga frågor och svar

  • “STP®” står för Science, Technology, Performance – vilket återspeglar över 60 års erfarenhet av att skapa vetenskapligt formulerade produkter, med hjälp av avancerad teknologi för att förbättra motorns prestanda.

  • Ja. Alla STP®-produkter har testats omfattande och är säkra att använda i alla bilar. Kom ihåg att alltid följa användningsrekommendationerna, som tydligt anges på etiketten.

  • Ja. STP®-produkter kan användas i alla fordon oavsett årsmodell.

  • Nej. Alla STP®-produkter genomgår omfattande tester för att utvärdera deras prestanda, och är helt säkra för användning i både nya och gamla fordon. Våra produkter är speciellt framtagna för att hjälpa till att förbättra prestandan hos bensinen eller oljan som de tillsätts i, och kommer därför att hjälpa till att bibehålla din bils prestanda.