Table of contents

  1. KOLLA DÄCKTRYCKET
  2. KONTROLLERA BENSINFLÖDET (FÖRBRÄNNINGEN)
  3. HA KOLL PÅ VIKTEN
  4. TÄNK PÅ AERODYNAMIKEN
  5. ANVÄND BRÄNSLETILLSATSER

KOLLA DÄCKTRYCKET

Enligt branschkällor minskar däck med för lågt tryck bränsleekonomin med så mycket som 2 % för varje halvt kilo för lite tryck. Om dina däck är dåligt pumpade måste din motor arbeta hårdare för att röra ditt fordon framåt.

Tänk på att varma däck kan ge en felaktig avläsning, eftersom värmeuppbyggnad ökar däcktrycket. Se till att kontrollera däckens lufttryck när de inte har körts mer än ett par kilometer. Se till att dina däck är pumpade enligt instruktionsboken, då för hårt pumpade däck kommer att resultera i stelare körning.

KONTROLLERA BENSINFLÖDET (FÖRBRÄNNINGEN)

Det är mycket viktigt att se till att bensinflödet inte är blockerat, för att få ut mesta möjliga bensin för pengarna. Optimal användning av bensinen underlättas genom att du tar bort avlagringar på bränsleinjektorn. Avlagringar har visat sig börja bildas efter bara 240 mil.

Studier har visat att avlagringar kan minska din bränsleeffektivitet med så mycket som 11 procent. Ett mycket bra sätt att förhindra att avlagringar bildas i bränslesystemet är att använda STP® Gas Treatment, som innehåller flygbränsle, varje gång du tankar.

HA KOLL PÅ VIKTEN

Se till att vikten i din bil är rätt fördelad. Ha inte en massa saker ovanpå bilen, men om du har det ser du till att använda en förvaringsbox så att vikten fördelas jämnare. Ha också bara med dig grundläggande nödutrustning och saker du verkligen behöver i bagageutrymmet.

TÄNK PÅ AERODYNAMIKEN

Hör högt luftmotståndet är mot bilen påverkar bensinförbrukningen. Ju snabbare du kör, desto mer ökar det aerodynamiska motståndet. Ta bort cykelställ eller -hållare när de inte används, för de kan ge onödigt luftmotstånd för ditt fordon.

ANVÄND BRÄNSLETILLSATSER

STP® Fuel Additives är gjorda för att maximera bränsleeffektiviteten och spara bensin genom att hålla bränsleintagssystemet rent. Lär dig mer om STP bränsletillsatser och vilken som är rätt för dig .