Table of contents

 1. VARFÖR DU MÅSTE BYTA OLJA
 2. OLIKA TYPER AV OLJA
 3. SÅ HÄR BYTER DU OLJAN:

Motorn har den tyngsta arbetsbelastningen i en bil. Den behöver ordentlig vård och skötsel om den ska ge dig många års pålitlig service.

VARFÖR DU MÅSTE BYTA OLJA

Att försumma rutinmässiga oljebyten ökar risken för skador på motorkomponenterna. Av denna anledning bör motoroljan bytas regelbundet:

 1. Motorolja dämpar stötarna på rörliga delar. Oljetjockleken reduceras av de extrema temperaturer som kan uppstå även vid normal användning.
 2. Motoroljan blir också dålig efter hand på grund av oxidation, och kan bli sämre på att bekämpa korrosion till en följd av detta.
 3. Oljefilter fångar upp oönskat och skadligt skräp och biprodukter från förbränningsprocessen.
 4. Att byta ett oljefilter vid varje oljebyte hjälper till att säkerställa att din motor cirkulerar ren olja.
 5. Kontrollera bruksanvisningen för tillverkarens rekommendationer om oljekvalitet och oljebytesintervall.

OLIKA TYPER AV OLJA

Motoroljor består av basolja plus olika tillsatsföreningar – var och en med en unik fördel för motorn. Tillsatsföreningarna försämras gradvis när oljan åldras. Basoljan kan vara konventionell eller syntetisk. Den konventionella är vanligtvis raffinerad petroleum. Den syntetiska oljan har raffinerats ännu mer än konventionell olja. Tillsatspaketen ger friktionsmodifiering, förbättrat slitageskydd, rengöring och andra fördelar.

SYNTETISK 

Ger supersmörjningar, tål extrem värme och förlänger intervallen mellan oljebytena.

SYNTETISK BLANDNING

Renare än konventionell olja, tål hög värme och är billigare än helsyntet.

RÄCKER LÄNGE

Innehåller tillsatser som säkrar tätningar för att hjälpa till att hindra mindre oljeläckor.

KONVENTIONELL

Ger bra smörjmedel, rengöringstillsatser och är billigare än syntetisk olja.

SÅ HÄR BYTER DU OLJAN:

 1. Parkera bilen på ett plant underlag och dra åt parkeringsbromsen.

TIPS FRÅN PROFFSEN: Låt motorn gå i 5 minuter innan du låter oljan rinna ut, eftersom varm olja rinner ut snabbare än kall. Töm INTE ut olja som har driftstemperatur. Den är alldeles för varm!

 1. Leta upp oljeavtappningspluggen och placera avtappningskärlet under den. Lossa sedan pluggen med en hylsnyckel. Se till att avtappningskärlet är tillräckligt stort för att rymma minst 4–5 liter olja. Oljan rinner ut i en vinkel, så placera kärlet så att det fångar upp oljan. Vissa fordon kan behöva lyftas upp och ha domkrafter placerade under dem.
 2. Skruva loss pluggen för hand och tappa ur all olja. För att påskynda tömningsprocessen tar du bort filterlocket på toppen av motorn och låter luft komma in ovanifrån.
 3. Sätt tillbaka oljepluggen. Dra åt oljepluggen för hand så att den inte blir felgängad. När pluggen är åtdragen avslutar du åtdragningen med en hylsnyckel eller gör det för hand.
 4. Ta bort det befintliga oljefiltret. Vissa oljefilter kräver ett specialverktyg för att tas bort. Placera oljekärlet under det gamla filtret för att fånga upp eventuell kvarvarande olja medan du skruvar loss det med en oljefilternyckel. Använd en trasa för att rengöra monteringsytan. Se till att O-ringens tätning från det gamla filtret inte sitter fast i monteringsytan på motorn.
 5. Applicera lite ny olja på gummitätningen på det nya filtret. Smörj det nya filtret och skruva fast det för hand. Det är vanligtvis inte nödvändigt att dra åt oljefiltret med ett verktyg.
 6. Rengör runt påfyllningsstället och häll i den nya oljan via en tratt. Vanligtvis kommer du att använda 4 till 5 liter olja, men kontrollera manualen för ditt fordons oljekapacitet. Sätt sedan tillbaka locket.
 7. Låt motorn gå i några minuter för att säkerställa att det inte finns några läckor. Kontrollera området runt oljeavtappningspluggen och filtret för att upptäcka eventuella läckor. Om du upptäcker en läcka stänger du av motorn omedelbart och åtgärdar läckan eller läckorna. Kontrollera oljestickan efteråt och häll i mer olja om det behövs.
 8.  Kassera den gamla oljan på rätt sätt.