Table of contents

  1. POWER STEERING FLUID – KOLLA OCH BYT
  2. När ska man byta servostyrningsvätska?
  3. Så här kollar du servostyrningsvätskan:

Servostyrningssystemet gör det lättare att manövrera ratten, och ger föraren en mekanisk fördel som underlättar styrningen.  Om du känner att du inte får lika mycket hjälp av servostyrningen som du fick tidigare, eller om du hör ett gnällande ljud under motorhuven när du svänger mycket, kanske vätskan till servostyrningen behöver fyllas på.

POWER STEERING FLUID – KOLLA OCH BYT

Servostyrningsvätska är en hydraulolja som oxiderar, precis som vilken annan olja som helst. När den oxiderat blir den mer trögflytande, och dess förmåga att skydda de inre delarna blir sämre.

När ska man byta servostyrningsvätska?

Oxiderad servostyrningsvätska bör bytas regelbundet, efter tillverkarens rekommenderade intervall.

Så här kollar du servostyrningsvätskan:

  1. Torka av vätskebehållarens lock för att förhindra att föroreningar faller ner i behållaren.
  2. Skruva av locket och kontrollera att vätskenivån når märket "full".
  3. Om den inte gör det fyll på med vätska så som rekommenderas av biltillverkaren i fordonets instruktionsbok, sätt tillbaka locket och kontrollera om det finns läckor i systemet.
  4. Kontrollera vätskans färg. Om den ser brun ut kan den behöva bytas ut.