Motorn har den tyngsta arbetsbelastningen i en bil. Den behöver ordentlig vård och skötsel om den ska ge dig många års pålitlig service.

H3: OLJETILLSATSER

Oljetillsatser kan tillsättas för att förbättra tillsatspaketet i oljan eller modifiera oljeegenskaperna och hålla din motor smord. Oljetillsatser från STP® kan hjälpa till att minska friktionen, värmeuppbyggnad och det totala motorslitaget. Dessutom kan specialiserade oljetillsatser från STP® hjälpa till att stoppa oljeläckor samt minska oljeförbrukningen och avgasrök.

Är du osäker på vilken oljetillsats du ska använda?  Se vår guide om bränsle- och oljetillsatser här:

Här är några vanliga ord och ingredienser du bör känna till när du väljer en oljetillsats:

ZDDP:

ZDDP (Zinkdialkylditiofosfat) är en utmärkt antislitageförening, men mängden är begränsad i de senaste specifikationerna för motorolja. Mer ZDDP kan fås av oljetillsatser, vilket hjälper till att minska friktion, värme och slitage. Äldre fordon har mer glidkontakt mellan metaller än nyare fordon, och därför är tillsatser som ZDDP mycket viktiga för äldre bilar.  ZDDP finns i vår STP® Oil Treatment och andra oljetillsatser från STP.

KERAMISK:

STP® Ceramic Oil Treatment använder keramisk Si02-teknologi för att ge ett avancerat skyddslager genom att öka smörjningen mellan metalldelar och förhindra avlagringar i motorn. Denna hållbara keramiska beläggning kvarstår även efter att oljan bytts ut, och ger ett utökat skydd i upp till 2 400 mil

VISCOSITY INDEX IMPROVERS:

Viscosity Index Improvers ändrar oljans viskositet (särskilt vid högre temperaturer) för att ge tjockare smörjmedelsskikt och minska slitaget. Ökad viskositet under högre temperatur kan också minska läckaget av olja in i förbränningsutrymmet, och därför minska oljeförbrukningen och rökutvecklingen.

CORROSION INHIBITORS:

Corrosion inhibitors hjälper till att skydda motorn från vatten och syror som bildas från förbränningsgaser i vevhuset.

DETERGENTS:

Detergents håller de små förorenande partiklarna (som sot) kvar i oljan så att de kan avlägsnas av filtret och inte stannar kvar på motordelarna.

STOP-LEAK:

Ingredienserna i våra Stop Leak-produkter gör tätningarna och packningarna som nya, för att hindra mindre oljeläckor.

SMOKE TREATMENT:

Smoke Treatments är speciellt utformade för att minska oljeförbränning och avgasrök när motorolja kommer in i förbränningsutrymmet, och förbränns tillsammans med bränslet. Detta tillstånd uppstår ofta när friktion och metall-mot-metall-kontakt har nött ner delar och skapat mellanrum mellan cylinderväggarna, kolvringarna och ventiltätningarna.