Table of contents

 1. BRÄNSLESYSTEMETS KOMPONENTER
 2. Bränsleinjektorer/förgasare
 3. Inloppsventilen
 4. Kolven
 5. Förbränningsutrymmet
 6. VILKEN BRÄNSLETILLSATS BEHÖVER JAG?

Bränslesystemet består av bränsletank, pump, filter och injektorer eller förgasare, och ansvarar för att leverera bränslet till motorn efter behov. Varje komponent måste fungera felfritt för att uppnå förväntad fordonsprestanda och tillförlitlighet.

BRÄNSLESYSTEMETS KOMPONENTER

Efter hand kan motorns prestanda sakta minska på grund av uppbyggnad av lager, vilket täpper till vitala delar av bränslesystemet och orsakar minskad bränsleeffektivitet och -effekt.

Bränsleinjektorer/förgasare

Bränsleinjektorn är det sista stoppet för bränslet i din motor innan det förbränns i förbränningsutrymmet. Det är helt enkelt en elektriskt manövrerad ventil som öppnas precis tillräckligt länge för att mäta den perfekta mängden bränsle för att driva motorn.

Förgasare var den vanligaste metoden för bränsleleverans för de flesta fordon fram till slutet av 1980-talet. De flesta förgasare är manuella, icke-elektriska enheter som används för att blanda förångat bränsle med luft för att producera en brännbar eller explosiv blandning för förbränningsmotorer. Förgasare har för det mesta ersatts av elektronisk bränsleinsprutning.

Inloppsventilen

Ventilen öppnas för att låta luft- och bränsleblandningen dras in i förbränningsutrymmet. Avlagringar på insugningsventilerna kan begränsa eller ändra flödet av luft- och bränsleblandningen in i förbränningsutrymmet. Bränsle kan fastna på avlagringar på insugningsventilen och inte komma in i förbränningsutrymmet när det behövs. Rätt bränsletillsats kan hjälpa till att vända dessa effekter och återställa förlorad prestanda.

Kolven

Kolven går upp och ner och omvandlar trycket från förbränning till rörelse. Rengöringstillsatser som kan hjälpa till att ta bort eller minska avlagringar har visat sig vara effektiva för att minska eller eliminera avlagringsrelaterad körbarhet och prestandaförlust.

Förbränningsutrymmet

Det är här förbränningen av luft- och bränsleblandningen sker. Avlagringar i förbränningsutrymmet kan påverka värmeöverföringen samt luft- och bränslekompressionen. Överskottsvärme kan orsaka för tidig antändning och knackning.

Vissa fordon innehåller knacksensorer som används för att fastställa motorknack före eller efter detonationen. Med dessa sensorer kommer datorn att ställa om motorn för att eliminera detta symptom, vilket har en negativ effekt på prestandan. Avlagringar i bränslesystemet kommer att orsaka knackningar, så det är väldigt viktigt att hålla ditt bränslesystem rent.

VILKEN BRÄNSLETILLSATS BEHÖVER JAG?

Bränsletillsatser varierar beroende på typ och koncentration. Se nedan för att ta reda på vilka STP®-produkter som hjälper till att förebygga, ta bort eller djuprengöra avlagringar, och lär dig mer i vår guide om bränsle- och oljetillsatser.

Dessa STP®-produkter hjälper till att förhindra att nya avlagringar bildas:

 1. STP®:s Gas Treatment hjälper till att hålla bränslesystemet rent.
 2. STP®:s High Mileage Fuel Injector & Carburetor Treatment förhindrar friktion på kolvringar och cylinderväggar.
 3. STP®:s All Season Water Remover tar bort vatten och håller bränsleinjektorerna rena.

Dessa STP®-produkter tar bort befintliga avlagringar för att rengöra bränsleinjektorer och ventiler:

 1. STP®:s Octane Booster hjälper till att öka oktannivåerna och återställa motorns effekt.
 2. STP®:s Super Concentrated Fuel Injector Cleaner rengör smutsiga bränsleinjektorer.

Dessa STP®-produkter hjälper till att ta bort befintliga avlagringar med bara en behandling och rengöra hela bränslesystemet:

 1. STP®:s Complete Fuel System Cleaner rengör hela bränslesystemet för att ge optimal prestanda.
 2. STP®:s Ultra 5 In 1 Fuel System Cleaner djuprengör hela bränslesystemet och motverkar friktion i motorn