Table of contents

  1. KYLVÄTSKA
  2. Så här kontrollerar du kylvätskenivån:
  3. Så här byter du kylvätska:
  4. GÅ IGENOM DITT KYLSYSTEM

Kylsystemet är det som håller motorn igång vid dess planerade driftstemperatur, vilket normalt är mellan 180 och 230 grader Celsius. Både varma och kalla körförhållanden kräver att motorns kylsystem är i gott skick.

Vid varmt väder tillhandahåller kylsystemet kall kylvätska för att hålla motorn inom sin driftstemperatur. Vid kallt väder tillhandahåller det varm kylvätska för att hålla motorn inom sin driftstemperatur. Om kylsystemet inte kan ge tillräckligt med varm kylvätska kommer motorn att förbruka en större mängd bränsle i onödan.

Se till att upprätthålla korrekt kylvätskenivå för att kylsystemet ska fungera effektivt. En komplett genomspolning och kylvätskebyte bör utföras vartannat år.

Höga nivåer på temperaturmätaren, glödtändning och knackning från motorn kan vara indikatorer på problem med kylsystemet. Korrekt underhåll kan hjälpa till att förhindra dessa problem.

KYLVÄTSKA

Se alltid till att kontrollera kylvätskenivån när motorn är sval. Att öppna kylarlocket på en varm eller het motor kan orsaka allvarliga brännskador. Kylvätska är en blandning av frostskyddsmedel och vatten – vanligtvis 50 % av varje. Se bruksanvisningen för rekommenderade blandningsförhållanden.

Så här kontrollerar du kylvätskenivån:

  1. Ta bort kylarlocket när motorn är sval. Kylvätskenivån ska vara precis under påfyllningsröret på kylaren eller vid en angiven nivå på en separat kylvätskebehållare.
  2. Om nivån är låg fyller du på med lite kylvätska tills nivån är ok enligt anvisningarna i bilens instruktionsbok.
  3. Sätt tillbaka locket.

Så här byter du kylvätska:

Kylvätska innehåller tillsatser som hjälper till att förhindra korrosion av olika typer av metaller som finns i ett kylsystem. Dessa tillsatser har dock en begränsad livslängd. Byte av kylvätska håller korrosion på en låg nivå, vilket gör att kylsystemet fungerar effektivt.

GÅ IGENOM DITT KYLSYSTEM

När du inspekterar kylvätskesystemet är det en bra idé att kontrollera följande:

  • Kylarlock: ta bort locket och inspektera gummitätningen i botten av locket. Det bör vara rent och mjukt. Om det är smutsigt torkar du rent med en trasa. Om det är hårt eller sprucket slänger du det och skaffar ett nytt lock.
  • Remmar och slangar: inspektera varje slang och rem och leta efter sprickor och skador. Om du upptäcker någon skada på en del måste den bytas ut.
  • Vattenpump: inspektera pumpen för tecken på korrosion eller läckage vid dess tätningar och hål. Ett läckande hål tyder på en dålig inre tätning, och kräver ett omedelbart utbyte för att förhindra överhettning.