Obs:

Lämplig för: dieselmotorer med standardinbyggt eller eftermonterat dieselpartikelfilter. Rekommenderas inte för tunga lastbilar med kontinuerligt regenererande del. Läs alltid förarhandboken. Ignorera inte DPF-varningslampan eftersom fortsatt körning kan resultera i för hög ansamling av sot.

  • Förlänger bilens DPF och motorns livslängd
  • Minskar utsläpp
  • Tar bort sot och kol

Produktbeskrivning

STP® Diesel Particulate Filter (DPF) Cleaner är gjord för att ta bort sotpartiklar och kol från dieselpartikelfilter.

En behandling hjälper till att lösa upp tilltäppta filter och ta bort ansamlat oförbränt sot för att förnya bilens DPF. Detta är perfekt för körstilar med frekventa start och stopp, som stadskörning, taxibilar och de som använder sitt fordon för korta resor som turer till och från skolan.

Alla dieselbilar tillverkade efter 2009 har ett DPF monterat på avgassystemet, som fångar upp skadliga sotpartiklar från att komma ut i miljön.

Lämplig för dieselfordon av senare än 2009 års modell

Så här hjälper den till:

  • Rengör filter
  • Förhindrar att partiklar släpps ut i miljön
  • Perfekt för stopp-/start-körning
  • Minskar utsläppen

Obs:

Lämplig för: dieselmotorer med standardinbyggt eller eftermonterat dieselpartikelfilter. Rekommenderas inte för tunga lastbilar med kontinuerligt regenererande del. Läs alltid förarhandboken. Ignorera inte DPF-varningslampan eftersom fortsatt körning kan resultera i för hög ansamling av sot.

Användningsanvisningar

Tillsätt helt enkelt en flaska 200 ml STP® Diesel Particulate Filter Cleaner i en full tank (behandlar 55 liter) var 300:e mil.

Om varningslampan lyser, tillsätt i bränsletanken och försök att köra på motorväg eller motortrafikled i minst 20 minuter för att underlätta sotförbränningen.

Upprepade behandlingar kan krävas för att säkerställa en stegvis rengöringsprocess för kraftigt blockerade filter.

Behandlingsintervall: Använd efter var 300:e mil.

Vanliga frågor och svar

  • STP® Diesel Particulate Filter Cleaner är lämplig för:dieselmotorer med standardinbyggt eller eftermonterat dieselpartikelfilter. Rekommenderas inte för tunga lastbilar med kontinuerligt regenererande filter.

  • Vi rekommenderar att du provar en flaska med STP® DPF Cleaner. Om STP Diesel Particulate Filter Cleaner används var 300:e mil kommer det att hjälpa till att rengöra och skydda bilens DPF, samt återställa förlorad kraft och acceleration och minska avgasutsläppen.

Har ofta köpts tillsammans med dessa produkter

Grundläggande underhåll