Obs:

Lämplig för alla äldre och moderna motorer.

  • Lätt att använda
  • Minskar utsläpp
  • Rengör utsläppskomponenter

Produktbeskrivning

STP® Emissions Reducer – Petrol är en enkel lösning utformad för att hjälpa fordon att klara utsläppstest. I större delen av Europa testas fordonsutsläpp som en del av deras årliga/halvårliga besiktningskontroll av fordon. I vissa länder anses fordon med höga utsläppsnivåer inte vara trafikdugliga.

Vår utsläppsreducerande produkt för bensin är utformad för att rengöra och hålla komponenter som påverkar utsläppen rena. Tillsätt helt enkelt i bränslet en tank innan ditt planerade utsläppstest.

Så här hjälper den till:

  • Minskar utsläppen
  • Håller viktiga komponenter i bränslesystemet rena
  • Hjälper till att klara utsläppstestet
  • Lätt att fylla på i bränsletanken.

Obs:

Lämplig för alla äldre och moderna motorer.

Användningsanvisningar

Töm hela flaskan i bränsletanken (behandlar 50–60 liter) minst en tankning innan ditt planerade utsläppstest.

Behandlingsintervall: Använd innan ditt planerade utsläppstest.

Har ofta köpts tillsammans med dessa produkter

Grundläggande underhåll